mechanizm zegarowy

6 powodów, dla których nie jesteśmy najtańsi

Wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacją, gdy po przygotowaniu analizy i wyceny prac nad sklepem internetowym opartym na PrestaShop, dostawaliśmy informację, że nasza wycena znacząco odbiega od propozycji konkurencyjnych firm. Biorąc pod uwagę, że koszt wykonania standardowego sklepu przez Jash Technologie kosztuje w granicach szesnastu tysięcy złotych, a konkurencja proponuje sklepy budowane na PrestaShop od czterech tysięcy złotych, to mówimy o bardzo dużej rozbieżności kosztów.

Przyjmując, że koszt wdrożenia sklepu internetowego to koszt od zera złotych (tak, można założyć sklep internetowy za darmo) aż do nieskończoności, cena naszych wdrożeń wahająca się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych stanowi średnią półkę cenową. Jednak przy mniejszych sklepach nasza oferta niejednokrotnie okazywała się najwyższa. Żeby dociec, co jest przyczyną takiej sytuacji kontaktowaliśmy się z inwestorami, którzy w przeszłości wybierali inne, tańsze oferty i na tej podstawie zidentyfikowaliśmy źródła tak dużej rozbieżności.

Wyceny innych firm nie brały pod uwagę specyfiki biznesu inwestora.

Sklep internetowy nie jest osobnym bytem, ale integralną częścią modelu biznesowego. Nie da się stworzyć skutecznie sprzedającej witryny e-commerce, nie dostosowując jej do specyfiki klienta, produktu, procesów wewnątrz firmy czy nie poznając konkurencji, z którą rywalizuje inwestor. Wyceny, które nie biorą pod uwagę tych wszystkich czynników są zawsze tańsze – posługują się standardowymi i domyślnymi rozwiązaniami, które mogą nie wystarczyć do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Niestety na etapie realizacji lub, co gorsze, na etapie eksploatacji okazuje się, że narzędzie do sprzedaży przez internet nie współgra z pozostałymi częściami składowymi przedsiębiorstwa.

Wyceny innych firm przewidywały grafikę opartą na szablonie.

PrestaShop jest uniwersalnym systemem, który ma do dyspozycji dziesiątki tysięcy darmowych lub tanich szablonów graficznych, które możemy wykorzystać przy budowie sklepu internetowego. Jednak musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, nic nie zastąpi grafiki szytej na miarę, dlatego że tylko taka zapewni odpowiednią ekspozycję konkretnej oferty oraz uwzględni spersonalizowane rozwiązania przewidziane w sklepie. Po drugie – użycie gotowego szablonu narzuca nam duże ograniczenia co do jego zmiany, dostosowania lub rozwinięcia i przezwyciężenie tych ograniczeń może w późniejszym etapie kosztować dużo więcej, niż grafika szyta na miarę.

Wykonawca nie przewidywał dostosowania funkcji dokładnie do potrzeb klienta

Na etapie wyceny siłą rzeczy posługujemy się ogólnikami przy definiowaniu potrzeb. Nie możemy dokładnie określić ostatecznego efektu, jakiego oczekuje inwestor przy wdrażaniu poszczególnych funkcji. Dlatego nasza wycena uwzględnia pewną elastyczność zamiast przyjmować w każdym przypadku najtańszy scenariusz. Oczywiście możemy mieć szczęście i faktycznie najtańsze rozwiązania są tymi, których potrzebujemy, ale praktyka, którą nabyliśmy przy realizacji ponad siedemdziesięciu projektów e-commerce pokazuje, że założenie marginesu na prace dostosowujące moduły sklepu do wizji klienta jest niezbędne. W przeciwnym wypadku albo wykonawca zgodzi się na ponoszenie strat, albo inwestor będzie musiał dołożyć do budżetu, żeby otrzymać to, czego potrzebuje do efektywnej sprzedaży

Jakość wykonania skryptu sklepu internetowego pozostawiała wiele do życzenia

Kolejnym obszarem, gdzie zauważyliśmy oszczędności ze strony naszej konkurencji jest niestety jakość wykonania sklepu internetowego. I chodzi tu o ten element, którego inwestor nie będzie mógł zauważyć na pierwszy rzut oka – jakość stworzonego kodu. W dużym skrócie: dany efekt na stronie internetowej można osiągnąć na kilka sposobów. Z pozoru nie ma różnicy dla inwestora, w jaki sposób zostanie osiągnięty cel. Jednak faktycznie różnica jest ogromna. Nieprawidłowo wykonany kod może niepotrzebnie obciążać serwer, co skutkuje spowolnieniem działania sklepu internetowego, skrypt PrestaShop może wyświetlać błędy przy nietypowym zachowaniu użytkownika, a co najważniejsze, nieprawidłowe wykonanie sklepu może uniemożliwić nam (lub znacząco podrożyć) wdrożenie kolejnych funkcji w sklepie w przyszłości. Nagminnym błędem niedoświadczonych programistów jest modyfikacja silnika PrestaShop, co sprawia, że kolejne dodawane moduły nie działają prawidłowo i często psują już istniejące funkcje. W skrajnym przypadku niemożliwa jest jakakolwiek ingerencja w sklep internetowy bez dziesiątek godzin pracy programisty przy wdrożeniu funkcji, którą przy prawidłowo wykonanym sklepie aktywujemy jednym kliknięciem. A pamiętajmy, że biznes zmienia się bez przerwy – a narzędzia do jego prowadzenia, jak sklep internetowy, muszą za nim podążać. Dlatego właśnie proponujemy inwestorom usługę „Coraz lepszy sklep”, ponieważ jesteśmy świadomi, że witryna e-commerce powinna i będzie wciąż się zmieniać. Wykonanie kodu sklepu zgodnie z regułami sztuki jest niezbędne, żeby te zmiany były wprowadzane sprawnie i skutecznie.

Wykonawca nie brał pod uwagę kontroli jakości

Istotnym elementem tworzenia sklepu internetowego jest faza testów i wewnętrznej kontroli jakości. Nie jest ona w całości wyodrębniona w naszych wycenach, ponieważ każdy etap pracy podlega kontroli jakości, a w wycenie zaznaczone są jedynie końcowe testy wizualne i funkcjonalne. Jednak upewnienie się, że efekt naszej pracy jest zgodny w każdym wymiarze z oczekiwaniami klienta odbywa się w każdej fazie realizacji projektu. Musimy sprawdzić, czy strona prawidłowo wyświetla się na wszystkich przeglądarkach i na wszystkich nośnikach, czy funkcje działają prawidłowo i nie powodują konfliktów z innymi, porównać, czy efekt prac programisty odpowiada potrzebom klienta wyrażonym w projekcie funkcjonalnym. Zignorowanie tego aspektu procesu wykonania sklepu internetowego prowadzi do, często znaczącego, przedłużenia etapu odbioru i instalacji sklepu, a przede wszystkim, jako że nie każdy błąd da się wychwycić na etapie odbioru, do oddania do użytku witryny, która nie spełnia wymagań inwestora i nie działa prawidłowo – co w konsekwencji wpływa negatywnie na sprzedaż.

Wykonawca pominął zagadnienie projektu funkcjonalnego

Ostatnim, ale niezwykle ważnym powodem niższych cen jest pominięcie procesu projektowania sklepu internetowego. Zamiast tworzyć kompletny zestaw widoków sklepu oraz dokument opisujący dokładne zachowanie się poszczególnych funkcji na stronie internetowej, wykonawca przedstawia grafiki kilku najważniejszych stron oraz zgrubny opis działania. W rezultacie dopiero w momencie odbioru sklepu inwestor dowiaduje się, jak właściwie on działa. Prawdopodobieństwo, że w takim przypadku będzie działał tak, jak on sobie tego życzy, jest znikome. Brak projektu funkcjonalnego niesie ze sobą wiele problemów. Po pierwsze, inwestor nie wie, jak sklep będzie działał, dopóki nie zobaczy końcowego efektu, jeśli ten efekt mu nie odpowiada – przeróbki i dostosowania to kolejne tygodnie pracy w czasie których sklep nie generuje przychodów. Po drugie, przeróbki wspomniane wcześniej mogą wpływać na te elementy, które zostały wykonane zgodnie z oczekiwaniami inwestora. Może się okazać, że po wdrożeniu zmian musimy sprawdzić działanie sklepu od początku i zauważymy niezgodności w zupełnie innej funkcji, która dotychczas działała prawidłowo. Wreszcie po trzecie, bez projektu funkcjonalnego nie możemy przeprowadzić skutecznej kontroli jakości i co za tym idzie, odbioru, ponieważ nie mamy punktu odniesienia i opieramy się na subiektywnym i chwilowym odczuciu inwestora. Słowem, bez planu nie wiemy, czy na pewno osiągnęliśmy cel.

Jesteśmy przekonani, że prawidłowo wykonany sklep wymaga poświęcenia czasu ludzi doświadczonych i wyposażonych w wiedzę na temat e-commerce w różnych aspektach, co wiąże się z kosztami. Pojawia się zatem pytanie dlaczego na rynku jest tak wiele podmiotów, które proponują wykonanie sklepu w dużo niższych cenach? Na tę sytuację składają się dwa czynniki.

Pierwszym jest pozornie bardzo niska bariera wejścia na rynek, jakim jest tworzenie sklepów internetowych. Do świadczenia usług w tym obszarze wystarczy minimalna wiedza z zakresu programowania i laptop. Nie są wymagane licencje czy certyfikaty, do zdobycia których potrzebne są pieniądze i wykazanie się dużą znajomością zagadnienia. Oczywiście, rzeczywistość jest inna – do stworzenia sklepu internetowego potrzeba zespołu ludzi o różnym zakresie kompetencji, którzy uzupełniają się nawzajem oraz organizacji i doświadczenia potrzebnego do sprawnego przeprowadzenia prac. Problem polega na tym, że inwestor nie widzi tej olbrzymiej różnicy w podejściu do projektu na etapie wyceny, ale na etapie realizacji, kiedy już podjął decyzję co do wykonawcy sklepu internetowego.

Drugim czynnikiem jest podejście samego inwestora. Często nie docenia on wagi dostosowania sklepu internetowego do swojego biznesu. Wychodzi z założenia, że sklep internetowy jest czymś standardowym, co instaluje się jak edytor tekstu na swoim komputerze, podczas gdy jest to narzędzie handlowe, gdzie najdrobniejszy element może decydować o wynikach sprzedażowych w skali całej firmy. Oba te czynniki tworzą sprzężenie zwrotne, ponieważ im więcej inwestorów wychodzi z założenia, że nie trzeba wiele, żeby postawić sklep, tym więcej wykonawców rezygnuje z jakości wykonania, obniżając cenę wdrożenia, żeby zdobyć klienta. Z drugiej strony taka sytuacja zwiększa szansę na osiągnięcie sukcesu tym inwestorom, którzy podchodzą do tematu tworzenia sklepu internetowego, nie ukrywajmy – poważnie, i wybierają profesjonalnego partnera e-commerce. Bardzo łatwo jest im osiągnąć przewagę konkurencyjną i zwiększać obroty.

Czy zatem nie jest możliwe stworzenie sprawnie działającego sklepu internetowego w cenie niższej, niż oferowana przez Jash Technologie? Nie można tak powiedzieć – na pewno istnieją przykłady prawidłowo wykonanych projektów e-commerce w niższej cenie. Jednak prawdopodobieństwo, że trafimy właśnie na takiego wykonawcę jest niestety niskie. A sklep internetowy jest narzędziem generowania przychodu w naszej firmie. Jego stabilność i jakość przekłada się na sprzedaż i co za tym idzie, zyski firmy w obszarze e-commerce. Straty wynikające z niewłaściwego wyboru wykonawcy mogą znacznie przekroczyć oszczędności poczynione na etapie wdrożenia. Zatem odradzamy rosyjską ruletkę i zachęcamy do wyboru pewnego i profesjonalnego wykonawcy. Jash Technologie jest jednym z nich.